Het ontstaan van Connect2Work

Connect2Work ontstond vanuit de vaststelling dat een grote groep hoogopgeleide anderstaligen in Vlaanderen het moeilijk heeft om werk te vinden op niveau. HIVA-KU Leuven, VDAB en Antwerps integratiecentrum de8 (nu atlas, integratie & inburgering Antwerpen) startten een project op met de steun van het Europees Sociaal Fonds, de Koning Boudewijnstichting en Accenture. Tussen 2014 en 2015 werd het mentoringtraject ontwikkeld en uitgetest in Antwerpen.

40% van de mentees vond tijdens of meteen na het mentoringtraject werk op niveau. Andere mentees kregen de kans om stage te lopen of opleidingen te volgen. Mentees geven aan dat ze een betere kennis hebben van: de sector, de kanalen om werk te vinden, het opmaken van een kwalitatieve CV en motivatiebrief, de verwachtingen van functies, eigen competenties. Mentoren krijgen een beter zicht op de drempels en talenten van de mentees, komen in contact met gedreven en interessante profielen en halen persoonlijke voldoening uit de coachingsmomenten.

Connect2Work werd ESF-ambassadeur 2016. Van 2018 tot 2019 was Connect2Work een zelfstandige vzw. Op 23/12/2019 werd de dienstverlening stopgezet.

 


Wie zijn de partners binnen Connect2Work?

HIVA
Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling verbonden aan de KU Leuven. Het is gespecialiseerd in wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. Via publicaties, het organiseren van talrijke vormingsinitiatieven zoals seminaries, conferenties en workshops en het verlenen van advies en expertise op maat, verspreiden ze de kennis en inzichten verworven uit onderzoek. Meer info.

VDAB is de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. VDAB financiert Connect2Work. Doelstelling is om de trajecten van hoogopgeleide anderstaligen die in Vlaanderen op niveau wensen te werken te ondersteunen en te versterken middels mentorschap. Meer info.

Ga naar boven